kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: Czwartek, 26 kwietnia 2018 
MATEMATYKA

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Matematyki i Informatyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 077 4527205
e-mail:
www.matematyka.uni.opole.pl


Czego uczy się na matematyce?

Są to specjalistyczne studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów.

Na studiach pierwszego stopnia można wybierać spośród specjalności:

 • Matematyka finansowa: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 • Matematyka z zastosowaniami: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 • Modelowanie matematyczne i analiza danych: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 • Specjalność nauczycielska: stacjonarne (dzienne)

Na studiach drugiego stopnia można wybierać spośród specjalności:
 • Matematyka finansowa: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 • Matematyka stosowana: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 • Matematyka teoretyczna: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 • Modelowanie matematyczne i analiza danych: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

 • Specjalność nauczycielska: stacjonarne (dzienne)

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Programy studiów realizowane są w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych. Wiele przedmiotów specjalistycznych wybieranych jest przez studentów, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki, dopasowywanie jej do własnych zainteresowań oraz zmieniających się tendencji na rynku pracy.

Przedmioty podstawowe, m.in.:

 • Wstęp do logiki i teorii mnogości,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Geometria,
 • Topologia,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Informatyka.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
 • Matematyka finansowa,
 • Matematyka ubezpieczeń,
 • Rynki finansowe,
 • Analiza finansowa,
 • Matematyka ubezpieczeń,
 • Teoria ryzyka,
 • Procesy stochastyczne,
 • Ekonomia matematyczna,
 • Metody probabilistyczne w finansach i zarządzaniu,
 • Prognozowanie w biznesie i ekonomii,
 • Statystyczna analiza danych ekonometrycznych,
 • Metody numeryczne,
 • Modelowanie matematyczne,
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Mechanika teoretyczna,
 • Kartografia matematyczna,
 • Rachunek wariacyjny,
 • Geometria fraktalna,
 • Biomatematyka,
 • Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku,
 • Algebraiczne podstawy kryptografii,
 • Inżynierskie zastosowania matematyki,
 • Dydaktyka matematyki.

Wspomaganie informatyczne matematyki:
 • Grafika komputerowa,
 • Techniki multimedialne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy,
 • Wybrane zagadnienia teorii obliczalności,
 • Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.

Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy,
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne.

Rodzaj i tryb studiów: magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, dwustopniowe.

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

Strony internetowe:

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:

 • samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania,

 • wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia,

 • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań,

 • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:
 • instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe),

 • szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł magistra. Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:
 • konstruowania rozumowań matematycznych, stawiania hipotez matematycznych i testowania ich prawdziwości,

 • budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki,

 • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych,

 • samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań,

 • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań,

 • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:
 • instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe) na stanowiskach samodzielnych,

 • jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych (dotyczy zwłaszcza specjalności teoretycznej),

 • szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (dotyczy specjalności nauczycielskiej).

Co wyróżnia matematykę na UO?

Podstawą nauczania jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną. W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość bukietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne.

Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć. Proponowane są również kursy w ramach akademii CISCO®.

Nasze atuty to:

 • nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania

 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy

 • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)

 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.  Kronika wydarzeń
  Zapraszamy na strony

A A A
do góry
Kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: | Webmaster:
Copyright © 2005-2018 Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Opolski | Aktualizacja: 23.06.2016 | Wizyt: 1246392. Dziękujemy.