kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: Wtorek, 23 stycznia 2018 

  MSDN ACADEMIC ALLIANCE

Instytut Matematyki i Informatyki wykupił dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki licencję MSDNAA na oprogramowanie firmy Microsoft (m.in. systemy operacyjne, Visual Studio, itp.). Oznacza to, że pracownicy i studenci wydziału mogą legalnie korzystać z tego oprogramowania. Dystrybucją oprogramowania zarządza system ELMS

Jak dostać darmowe oprogramowanie poprzez system MSDN AA ?

PAMIĘTAJ: Możesz korzystać z niniejszej oferty, jeśli jesteś Pracownikiem lub Studentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego! Oprogramowanie służy wyłącznie do użytku domowego niekomercyjnego (dotyczy Studentów)! Oprogramowanie to (dotyczy Pracowników i Doktorantów) może służyć wyłącznie do pracy naukowo-dydaktycznej (niekomercyjnej i nieprzynoszącej zysków). Instalować je można zarówno na komputerach domowych jak i laboratoryjnych (dotyczy również komputerów w pokojach pracowników na terenie UO). Chęć wykorzystania oprogramowania w miejscu pracy (w laboratoriach) trzeba wcześniej zgłosić u administratora MSDNAA!

Jak założyć konto w MSDN AA ?

Studenci

  • Każdy student Instytutu Matematyki i Informatyki automatycznie otrzymuje dostęp do platformy MSDN AA wraz z rozpoczęciem studiów. W celu korzystania z darmowego oprogramowania niezbędna jest aktywacja danego konta. Informacja dotycząca rejestracji i aktywacji zostaje rozesłana na uczelniany adres e-mail każdego studenta (np. 01234@student.uni.opole.pl). Po wypełnieniu odpowiednich danych i dokończeniu rejestracji student otrzymuje dostęp do oprogramowania firmy Microsoft na warunkach licencji MSDN AA.

  • Osoby, które zostały dopisane do listy studentów w późniejszym okresie lub z innych powodów nie mają dostępu do platformy aby uzyskać dostęp do systemu proszone są o kontakt z administratorem MSDN AA pod adresem .

    UWAGA! Email proszę wysyłać z adresu swojej poczty studenckiej (student.uni.opole.pl).

    Można również kontaktować się osobiście w pokoju 107 (I piętro, Budynek Informatyki).

Pracownicy

  • proszeni są o kontakt z administratorem MSDN AA droga elektroniczną pod adresem , telefoniczny (77 452 7229 w. 7229) lub osobisty w pokoju 107 (I piętro, Budynek Informatyki).

Przed wysłaniem emaila informującego o chęci posiadania konta w MSDN AA, należy obowiązkowo zapoznać się z tekstem umowy MSDN i Aneksu do umowy MSDNAA. Tekst jest również dostępny u administratora w pokoju 107.

Jak pobrać oprogramowanie ?

Oprogramowanie można pobierać ze strony internetowej po wcześniejszym zalogowaniu.
Procedura instalacji oprogramowania na komputerach na terenie uczelni.

  • laboratoria: osoba odpowiedzialna za laboratorium zgłasza chęć skorzystania z oprogramowania w laboratorium. W tym celu należy podać administratorowi nazwę laboratorium (z przynależnowścią do zakładu), lokalizację (numer sali), dokładną nazwę oprogramowania, które ma zostać zainstalowane (wcześniej już pobrane) oraz liczbę stanowisk komputerowych i numery inwentarzowe komputerów

  • pokoje pracowników: osoba wyznaczona przez dyrekcję instytutu zgłasza chęć zainstalowania oprogramowania. W tym celu należy podać: nazwisko osoby odpowiedzialnej za komputer, nr pokoju, nr inwentarzowy komputera i dokładną nazwę oprogramowania jakie ma być zainstalowane.

POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY
* Umowa MSDN AA (pdf)
* Aneks do umowy MSDN AA (pdf)
KONTAKT
Budynek informatyka (Czaplaka 2) pokój 107 / tel. 452 7229
e-mail:

  Kronika wydarzeń
  Zapraszamy na strony

A A A
do góry
Kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: | Webmaster:
Copyright © 2005-2018 Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Opolski | Aktualizacja: 23.06.2016 | Wizyt: 1243492. Dziękujemy.